KURUMSAL

Nureks Sigorta Ekspertiz Hiz. Ltd. Şti. 1996 yılında sigorta eksperi Nurettin DOĞANAY tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Uzman raporlama ekibimizle teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak takım ruhu içerisinde hizmet vermekteyiz.

Firmamızın temel misyonu; bilişim teknolojileri ve süratin alabildiğine önem arz ettiği günümüzde, tüm teknolojik imkanlardan azami ölçüde istifade edilerek sahip olduğumuz bilgi ve birikim ile en kaliteli ve süratli hizmeti sunmaktır.

Yurt içi ve yurt dışı sigorta şirketlerine, bankalara, otomotiv firmalarına, sigortalılara ve hasar mağdurlarına ekspertiz, hasar tespiti, kıymet takdiri, değer kaybı tespiti hizmetleri verilmektedir.

Sürekli eğitim gören profesyonel kadromuz ve güncel teknolojik alt yapımızla kişi ve kurumlara her geçen gün daha nitelikli hizmet vermek temel gayemizdir

.

Nurettin DOĞANAY – Sigorta Eksperi

1972 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği(İngilizce) mezunu. 1992 yılında Kara Taşıtları, Yangın, Mühendislik, Tekne ve Tarım Sigortaları branşında sigorta eksperi olmuştur. 1996 yılında Nureks Ekspertiz firmasını kurmuştur.

MİSYONUMUZ

Bilgi ve tecrübemizi teknoloji ile harmanlayarak kişi ve kurumlara nitelikli ve hızlı ekspertiz hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Ülkemiz ve tüm dünyada sigorta ve hasar sektöründe güven duyulan kurumsal bir marka olmaktır.

Sigorta Eksperliği mesleğinin dayandığı temel ilkeler şu şekildedir:

(A) Tarafsızlık İlkesi:

(1) Eksper, mesleğin tanımlayıcı/belirleyici özelliklerinden birisi olduğu üzere, sigortalı ile sigortacının haklarını, tayin edenin kim olduğuna bakmaksızın korumak ve kamu yararına uygun hareket etmek zorundadır. Bu itibarla, Eksper;

a) Mesleğinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı gereğine inanmış olarak bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Eksper hiçbir zaman taraflı ve ön yargılı şekilde davranarak işini icra etmez.

b) Mesleki çalışmasında tarafsızlığını korur; tarafsızlığını zedeleyecek tavır, tutum ve davranış içinde olmaz.

c) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek durumlarda iş kabul etmez.

ç) Taraflar arasındaki anlaşmazlığın ve doğabilecek gerginliğin dışında kalır.

(B) Güven İlkesi

(1) Eksper, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.

(2) Eksper, yapacakları bilgilendirmelerde basit ve kolay anlaşılabilir olmayı gözetir, faaliyetlerinde şeffaflığı en üst düzeyde tutar.

(3) Eksper, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır, özel yaşantısında da buna özen gösterir.

(C) Mesleki Ehliyet İlkesi

(1) Eksper, mesleki ehliyet ve yetkili kılındığı branş ya da branşlar dışında ekspertiz yapmaz.

(2) Eksper, bilgi birikimi ve tecrübesinin yeterli olmadığını bildiği bir işi kabul etmez.

(3) Eksper, aldığı işin uygun bir biçimde yerine getirilmesini temin edecek zamanı ayırır. İhtiyaç duyduğu takdirde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde konusunda kendisini kanıtlamış bir uzmandan danışmanlık yardımı alır.

(D) Sır Saklama İlkesi

(1) Eksper mesleki sırların saklı tutulmasından sorumludur. Meslekten ayrılmak bu yükümlülüğü ortadan kaldırmaz.

(2) Eksper, yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler ile, mevzuat dahilinde gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ve tarafların (sigortalı ve sigortacı) rızasının bulunduğu durumlar dışında her türlü bilgi ve belgeyi gizli tutar, üçüncü kişilerden özenle saklar.

(3) Eksper, çalıştırdığı kimselerin ve stajyerlerinin meslek sırrına aykırı davranmalarını engelleyecek tedbirler geliştirir ve uygular.